Friday, June 18, 2010

.perdagangan.

"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya."


Saudaraku, sesungguhnya dunia ibarat pasar yang telah dirias
Didirikan untuk kita, lalu ia akan berakhir dengan kefanaannya
Setiap orang harus memasuki pasar tadi
Baik dia dengan rela ataupun terpaksa, di dalamnya sudah tentu ada jual beli
Lalu ada yang untung dan ada juga yang rugi
Perniagaan besar yang dijual didalamnya
Adalah setiap jiwa, maka siapakah yang membelinya?

Jika dia menjualnya untuk Allah, berarti dia telah membebaskan dirinya
Dan ia kelak akan terbebas dari pedihnya siksa neraka
Surga Tuhanku adalah harga yang akan didapat
Oleh mereka tadi dengan suka cita dan penuh rela

Dan beruntunglah jual beli yang berlalu akadnya
Dengan Allah swt. sebagai pembeli, Maha suci hanya untukNya

""""""""""""""""""""""""""""""""

Apabila jalan dirasa gelap, ketahuilah sinar cahaya masih jauh perlu dikejar…

Allah SWT itu tidak jauh daripada setiap hambaNya.Yang menjadikan Allah itu jauh daripada kita ialah diri kita sendiri. Hati yang tidak merasai kewujudan dan rahmat Allah serta kefahaman yang tidak betul terhadap agama selalu menjauhkan perasaan manusia daripada Allah SWT

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

adakah kita masih ingin membatalkan perdagangan ini?

No comments:

Post a Comment

inspiring words