Tuesday, October 5, 2010

.PMR.

my dear ateh,

gud luck in PMR
go!go!

“…Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”
(Ali ‘Imran : 159)

No comments:

Post a Comment

inspiring words